Teofil Łakomy - potomkowie

Teofil Łakomy - fot. z czasów I Wojny Światowej

Pobierz pliki

Potomkowie - Teofil Łakomy
Potomkowie - Teofil Łakomy

Zygmunt Wąsiński
Racławicka 9/5
49-200 Grodków
Poland
(077) 415-53-68
waszyg@interia.pl

? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

..., Beata

oo Michał Ridel


dzieci: Katarzyna

Sylwia


..., Grażyna

oo Michał Jurga


dzieci: Sebastian

Aneta


..., Henryka

oo Henryk Jurga


dzieci: Anna

Ewa


..., Hilara

oo Zbigniew Ridel


dzieci: Dariusz


..., Konrad

oo Elżbieta Wojciechowska
..., Łucja

oo Seweryn Jurga


dzieci: Grażyna

Michał


..., NN

oo Anna Łakoma


dzieci: Henryk


..., NN

oo Antonina Łakoma


dzieci: Helena


..., NN

oo Henryk Łakomy
..., NN

oo Władysława Łakoma


dzieci: Urszula


..., Renata

oo Bogdan Ridel


dzieci: Krzysztof


Abłomiejko, Konstanty

oo Halina Gajda


dzieci: Zofia


Abłomiejko, Zofia

oo Jerzy Balcerkiewicz


Ojciec: Konstanty Abłomiejko

Matka: Halina Gajda

dzieci: Dorota


Balcerkiewicz, Andrzej

oo Urszula Nachorska


Ojciec: Zygmunt Balcerkiewicz

Matka: Mirosława Miłoś

dzieci: Łukasz

Przemysław


Balcerkiewicz, Dorota

oo Zbyszko Kaminski


Ojciec: Jerzy Balcerkiewicz

Matka: Zofia Abłomiejko

dzieci: Staś


Balcerkiewicz, Jerzy

oo I. Elżbieta Wojciechowska, II. Zofia Abłomiejko


Ojciec: Stanisław Balcerkiewicz

Matka: Antonina Łakoma

rodzeństwo: Zygmunt

Helena

dzieci: Dorota


Balcerkiewicz, Łukasz


Ojciec: Andrzej Balcerkiewicz

Matka: Urszula Nachorska

rodzeństwo: Przemysław


Balcerkiewicz, Przemysław


Ojciec: Andrzej Balcerkiewicz

Matka: Urszula Nachorska

rodzeństwo: Łukasz


Balcerkiewicz, Stanisław Kostka

oo Antonina Łakoma


dzieci: Zygmunt

Jerzy


Balcerkiewicz, Zygmunt

oo Mirosława Miłoś


Ojciec: Stanisław Balcerkiewicz

Matka: Antonina Łakoma

rodzeństwo: Jerzy

Helena

dzieci: Andrzej


Gajda, Halina

oo Konstanty Abłomiejko


dzieci: Zofia


Gutknecht, Maria

oo Józef Łakomy
Jurga, Aneta


Ojciec: Michał Jurga

Matka: Grażyna ...

rodzeństwo: Sebastian


Jurga, Anna


Ojciec: Henryk Jurga

Matka: Henryka ...

rodzeństwo: Ewa

Danuta


Jurga, Danuta

oo Jan Łuczak


Ojciec: Henryk Jurga

Matka: Monika Kuchta

rodzeństwo: Anna

Ewa


Jurga, Ewa


Ojciec: Henryk Jurga

Matka: Henryka ...

rodzeństwo: Anna

Danuta


Jurga, Grażyna


Ojciec: Seweryn Jurga

Matka: Łucja ...

rodzeństwo: Michał


Jurga, Helena

oo I. Zygmunt Wojciechowski, II. ... Wojciechowski


Ojciec: Jakub Jurga

Matka: Maria Łakoma

rodzeństwo: Henryk

Seweryn

dzieci: Elżbieta


Jurga, Henryk

oo I. Henryka ..., II. Monika Kuchta


Ojciec: Jakub Jurga

Matka: Maria Łakoma

rodzeństwo: Helena

Seweryn

dzieci: Anna

Ewa

Danuta


Jurga, Jakub

oo Maria Łakoma


dzieci: Helena

Henryk

Seweryn


Jurga, Michał

oo Grażyna ...


Ojciec: Seweryn Jurga

Matka: Łucja ...

rodzeństwo: Grażyna

dzieci: Sebastian

Aneta


Jurga, Sebastian


Ojciec: Michał Jurga

Matka: Grażyna ...

rodzeństwo: Aneta


Jurga, Seweryn

oo Łucja ...


Ojciec: Jakub Jurga

Matka: Maria Łakoma

rodzeństwo: Helena

Henryk

dzieci: Grażyna

Michał


Kaminski, Staś


Ojciec: Zbyszko Kaminski

Matka: Dorota Balcerkiewicz


Kaminski, Zbyszko

oo Dorota Balcerkiewicz


dzieci: Staś


Kozłowski, Szczepan

oo Franciszka Łakoma
Kuchta, Monika

oo Henryk Jurga


dzieci: Danuta


Łakoma, Agnieszka

oo Witold Ridel


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Maria

Antonina

Franciszka

Anna

Władysława

Józef

Roman

dzieci: Bogdan

Zbigniew

Michał


Łakoma, Anna

oo NN ...


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Maria

Antonina

Franciszka

Władysława

Agnieszka

Józef

Roman

dzieci: Henryk


Łakoma, Antonina

oo I. Stanisław Balcerkiewicz, II. NN ...


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Maria

Franciszka

Anna

Władysława

Agnieszka

Józef

Roman

dzieci: Zygmunt

Jerzy

Helena


Łakoma, Franciszka

oo Szczepan Kozłowski


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Maria

Antonina

Anna

Władysława

Agnieszka

Józef

Roman


Łakoma, Helena

oo Czesław May


Ojciec: NN ...

Matka: Antonina Łakoma

rodzeństwo: Zygmunt

Jerzy

dzieci: Mirosław

Anna

Bogumiła


Łakoma, Maria

oo Jakub Jurga


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Antonina

Franciszka

Anna

Władysława

Agnieszka

Józef

Roman

dzieci: Helena

Henryk

Seweryn


Łakoma, Urszula

oo Mieczysław Solibieda


Ojciec: NN ...

Matka: Władysława Łakoma


Łakoma, Władysława

+ Wielichowo 1944-06-17

oo NN ...


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Maria

Antonina

Franciszka

Anna

Agnieszka

Józef

Roman

dzieci: Urszula


Łakomy, Henryk

oo NN ...


Ojciec: NN ...

Matka: Anna Łakoma


Łakomy, Józef

oo Maria Gutknecht


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Maria

Antonina

Franciszka

Anna

Władysława

Agnieszka

Roman


Łakomy, Roman

+ Wielichowo 1941-04-23
Zmarł po przemarznięciu przy odśnieżaniu (wzięty do pracy przez Niemców). Uczył się na szewca.


Ojciec: Teofil Łakomy

Matka: Agnieszka Walewska

rodzeństwo: Maria

Antonina

Franciszka

Anna

Władysława

Agnieszka

Józef


Łakomy, Teofil

+ Wielichowo 1960
Brał udział w I Wojnie Światowej

oo Agnieszka Walewska


dzieci: Maria

Antonina

Franciszka

Anna

Władysława

Agnieszka

Józef

Roman


Łuczak, Jan

oo Danuta Jurga
May, Anna Maria


Ojciec: Czesław May

Matka: Helena Łakoma

rodzeństwo: Mirosław

Bogumiła


May, Bogumiła Zofia


Ojciec: Czesław May

Matka: Helena Łakoma

rodzeństwo: Mirosław

Anna


May, Czesław

oo Helena Łakoma


dzieci: Mirosław

Anna

Bogumiła


May, Mirosław


Ojciec: Czesław May

Matka: Helena Łakoma

rodzeństwo: Anna

Bogumiła


Miłoś, Mirosława

oo Zygmunt Balcerkiewicz


dzieci: Andrzej


Nachorska, Urszula

oo Andrzej Balcerkiewicz


dzieci: Łukasz

Przemysław


Ridel, Bogdan

oo Renata ...


Ojciec: Witold Ridel

Matka: Agnieszka Łakoma

rodzeństwo: Zbigniew

Michał

dzieci: Krzysztof


Ridel, Dariusz


Ojciec: Zbigniew Ridel

Matka: Hilara ...


Ridel, Katarzyna


Ojciec: Michał Ridel

Matka: Beata ...

rodzeństwo: Sylwia


Ridel, Krzysztof


Ojciec: Bogdan Ridel

Matka: Renata ...


Ridel, Michał

oo Beata ...


Ojciec: Witold Ridel

Matka: Agnieszka Łakoma

rodzeństwo: Bogdan

Zbigniew

dzieci: Katarzyna

Sylwia


Ridel, Sylwia


Ojciec: Michał Ridel

Matka: Beata ...

rodzeństwo: Katarzyna


Ridel, Witold

oo Agnieszka Łakoma


dzieci: Bogdan

Zbigniew

Michał


Ridel, Zbigniew

oo Hilara ...


Ojciec: Witold Ridel

Matka: Agnieszka Łakoma

rodzeństwo: Bogdan

Michał

dzieci: Dariusz


Solibieda, Mieczysław

oo Urszula Łakoma
Walewska, Agnieszka

+ Wielichowo 1933-10-20
ur. ok 1877 r. w Małych Łąkach (inf. od Heleny May - 13.07.2007)

oo Teofil Łakomy


dzieci: Maria

Antonina

Franciszka

Anna

Władysława

Agnieszka

Józef

Roman


Wojciechowska, Elżbieta

oo I. Jerzy Balcerkiewicz, II. Konrad ...


Ojciec: ... Wojciechowski

Matka: Helena Jurga


Wojciechowski, ...

oo Helena Jurga


dzieci: Elżbieta


Wojciechowski, Zygmunt

oo Helena Jurga
Utworzono programem AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).

Kreator stron internetowych - przetestuj