Przodkowie Romana May

Florentyna Wdowicka i Roman May

Pobierz pliki

Przodkowie Romana May
Przodkowie Romana May

Zygmunt Wąsiński
Racławicka 9/5
49-200 Grodków
Poland
(077) 415-53-68
waszyg@interia.pl

? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

..., NN

* ...?, + ...?

oo Georg Hannig


dzieci: Maria


?, Ewa

* ...?, + ...?
może Eva

oo Johann May


dzieci: Georg


Blobel, Anna Barbara

* ...?, + ...?

oo 1748-09-05 Georg May


dzieci: Josef


Fischer, Luise

* Białokosz k.Międzychodu 1814-01-09, + Śmigiel 1892-03-18
Białokosz k.Międzychodu - Bialokosch kr.Birnbaum
Śmigiel - Schmiegel

oo Franciszek May


dzieci: Robert

Wojciech

Józef

Augustyn

Franciszek

Anna

Antoni

Teodor


Hannig, Georg

oo NN ...


dzieci: Maria


Hannig, Maria Elisabet

* Kalsko k.Skwierzyny 1765-10-05, + Bledzew k.Skwierzyny 1836-01-05
Kalsko k.Skwierzyny - Kalzig kr.Schwerin
Bledzew k.Skwierzyny - Blesen kr.Schwerin

oo Bledzew k.Skwierzyny 1781-11-06 Josef May


Ojciec: Georg Hannig

Matka: NN ...

dzieci: Johan


Lewandowitz, Josef

oo Maria Schmid


dzieci: Maria


Lewandowitz, Maria Elisabet

* Kalsko k.Skwierzyny 1785-12-20, + Bledzew k.Skwierzyny 1868-10-29
Kalsko k.Skwierzyny - Kalzig kr.Schwerin - wieś królewska
Bledzew k.Skwierzyny - Blesen kr.Schwerin

KALSKO
Kalsko : (Calczk, Kalzig, Kgl.Dmn.), GW, gmina Międzyrzecz, wieś położona przy drodze lokalnej z Międzyrzecza do Przytocznej, 8km na północny wschód od Międzyrzecza. Miejscowość o średniowiecznej metryce, wzmiankowana w 1385 roku. Kalsko to dawna posiadłość rycerska Niałków z Chyciny We wsi znajduje się barokowy kościół p.w. Św. Bartłomieja, wzniesiony staraniem opata bledzewskiego Jana Białobłodzkiego w latach 1692 - 1693. Zakrystię dobudowano w drugiej połowie XIX wieku. Świątynia wzniesiona została w konstrukcji szachulcowej, na rzucie prostokąta, z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Przylegająca do prezbiterium od północy zakrystia jest murowana. Nad zachodnią częścią korpusu nadbudowano kwadratową drewnianą wieżę, zwieńczoną ośmiobocznym hełmem z latarnią. Wnętrze nakryte jest sklepieniem drewnianym o profilowanych belkach. Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII wieku. W Kalsku zachował się także usytuowany naprzeciw kościoła klasycystyczny dwór z pierwszej połowy XIX wieku. Jest to budynek murowany, wzniesiony na rzucie prostokąta, parterowy, z użytkowym poddaszem, nakryty dachem naczółkowym.

W Projekcie Poznań (małżeństwa) przy zapisie ślubu syna Jan podane: Marianna Elizabeth Lewandowicz - 2.02.2012

oo 1811-11-20 Johan May


Ojciec: Josef Lewandowitz

Matka: Maria Schmid

dzieci: Joannes

Franciszek


May, Anna


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Robert

Wojciech

Józef

Augustyn

Franciszek

Antoni

Teodor


May, Antoni


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Robert

Wojciech

Józef

Augustyn

Franciszek

Anna

Teodor


May, Augustyn

oo Karolina Wezner


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Robert

Wojciech

Józef

Franciszek

Anna

Antoni

Teodor


May, Franciszek


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Robert

Wojciech

Józef

Augustyn

Anna

Antoni

Teodor


May, Franciszek Xawery

* Bledzew k.Skwierzyny 1815-10-18, + Śmigiel 1889-03-08
Śmigiel -Schmiegel
Bledzew k. Skwierzyny - Blesen kr.Schwerin
Prawdopodobnie pierwotna nazwa brzmiała Bledzewo

Franz Xawer - tak być może wyglądała pisownia nazwiska. Mistrz dekarski.

oo Luise Fischer


Ojciec: Johan May

Matka: Maria Lewandowitz

rodzeństwo: Joannes

dzieci: Robert

Wojciech

Józef

Augustyn

Franciszek

Anna

Antoni

Teodor


May, Georg

* Trzebiszewo k.Skwierzyny, + ...?
Trzebiszewo (1725,1732, 1778) - nazwa w dokumentach z tych lat - informacja z Wikipedii 12.11.2006

Trzebieszwo (1790, 1846) -nazwa w dokumentach z tych lat - informacja z Wikipedii 12.11.2006

gospodarz

oo 1748-09-05 Anna Blobel


Ojciec: Johann May

Matka: Ewa ?

dzieci: Josef


May, Joannes

* ok. 1811

oo Bledzew ok. 1833 Susanna Werner


Ojciec: Johan May

Matka: Maria Lewandowitz

rodzeństwo: Franciszek


May, Johan Nepomucen

* Bledzew k.Skwierzyny 1785-07-22, + Bledzew k.Skwierzyny 1856-07-24
Bledzew k Skwierzyny - Blesen kr.Schwerin
Raczej Bledzewo miasto pow. Międzychód

Młynarz
Bledzew

B l e d z e w : ( Blesewo, Blesen, Stadt ) ,
GW, wieś gminna, położona na krawędzi wysoczyzny w dolinie Obry ( która tu jest bardzo dzika i kręta ), przy drodze ze Skwierzyny do Lubniewic, 10 km na południowy zachód od Skwierzyny. Najstarsza wzmianka o Bledzewie pochodzi z 1235 roku i wiąże się z fundacją kościoła. W następnych stuleciach dzieje miejscowości łączą się z zakonem cystersów. W 1318 roku, w okresie, kiedy zachodnia Wielkopolska przejściowo pozostawała pod panowaniem brandenburskim, margrabia Waldemar nadał wieś Bledzew zakonnikom z pobliskiego Zemska. Niespełna sto lat później, w 1412 roku cystersi przenieśli tu swoją siedzibę. Wkrótce potem Bledzew zaczęto nazywać miastem ( w 1433 roku ). W 1485 roku król Kazimierz Jagiellończyk na prośbę opata ustanowił tu trzy jarmarki rocznie i cotygodniowe targi. Prawa miejskie zostały rozszerzone w roku 1565 przez króla Zygmunta Augusta. Pierwotne, drewniane zabudowania klasztorne w Bledzewie spłonęły podczas pożaru miasta w 1592 roku. Na ich miejscu wzniesiono budynki murowane:
kościół w 1596 roku; klasztor po 1607 roku. Podczas wojen w XVII i na początku XVIII wieku opactwo poniosło dotkliwe straty. W latach trzydziestych XVIII wieku przystąpiono do przebudowy klasztoru. Wzniesiono wtedy nowe skrzydło zachodnie. Kolejne skrzydła - wschodnie i północne - powstały już w drugiej połowie XVII wieku. Stary kościół rozebrano w 1787 roku, w 1802 roku ukończono budowę nowej świątyni. W 1796 roku nastąpiła konfiskata dóbr klasztornych. Zakonnikom pozostawiono jedynie klasztor, który funkcjonował do 1835 roku, kiedy to wszystkie budynki przejęło państwo pruskie. Wyposażenie świątyni przeniesiono między innymi do kościołów: w miejscowej parafii i w pobliskim Starym Dworku. Opustoszałe zabudowania zostały sprzedane i rozebrane w 1843 roku. Miejscowe opactwa wyznacza dziś jedynie plac Klasztorny położony we wschodniej części Bledzewa. Zachował się natomiast późnogotycki kościół parafialny, usytuowany w pobliżu Rynku, wzniesiony zapewne staraniem cystersów w XV wieku. W latach 1881 - 1882 dokonano przebudowy świątyni, przedłużając nawę w kierunku zachodnim oraz dobudowując neogotycką wieżę i również neogotycką kaplicę południową. Kościół jest budynkiem murowanym z cegły, salowym, o trójbocznym zamknięciu partii wschodniej. Po stronie północnej znajduje się zakrystia, od południa - kaplica, od zachodu - wieża. Na zewnątrz kościół jest oszkarpowany. Zachowały się gotyckie ostrołukowe okna o profilowanych ościerzach oraz portal północny. Cenne barokowe wyposażenie wnętrza, pochodzące - jak wspomniano - z kościoła klasztornego, obejmuje między innymi ołtarz boczny, stalle i ławy oraz rzeźby i obrazy. Pozostałe elementy wyposażenia prezentują formy neogotyckie ( ołtarz główny, ambona, chrzcielnica, konfensjonały ). Bez większych zmian przetrwało również również pierwotne rozplanowanie Bledzewa, pochodzące z czasu nadania mu praw miejskich. Jego centrum zajmuje prostokątny Rynek, z którego narożników wybiegają po dwie ulice ( z narożnika południowo-wschodniego - jedna ). W dużym stopniu zachowała się charakterystyczna, małomiasteczkowa zabudowa mieszkalna - niewielkie domy, najstarsze z pierwszej połowy XIX wieku, niektóre o skromnych cechach klasycystycznych. Na Rynku wznosi się barokowa figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. W czasie okupacji znajdował się w mieście obóz dla ludności cywilnej. W odległości około dwóch kilometrów na wschód od wsi położona jest nieduża elektrownia wodna na Obrze, wybudowana w latach 1906 - 1911, a przy niej, utworzony na początku XX wieku, Zalew Bledzewski ( 127 ha powierzchni i długości 8 km ). Wysokie brzegi jeziora porastają drzewa liściaste: olchy, jesiony, klony, dęby, lipy i tylko z rzadka sosny. Na południowy zachód od zalewu, w lesie nad Obrą położone jest grodzisko. W Bledzewie znajdują się: sklep, poczta, restauracja, PKS, ośrodek zdrowia, po drugiej stronie zalewu pole biwakowe.

oo 1811-11-20 Maria Lewandowitz


Ojciec: Josef May

Matka: Maria Hannig

dzieci: Joannes

Franciszek


May, Johann Caspar

* 1698, + Trzebiszewo k.Skwierzyny 1770-05-25
Trzebiszewo k.Skwierzyny - Trebisch kr.Schwerin
Do 1795 miejscowość przygraniczna w Królestwie Polskim (Wielkopolska) - informacja z Wikipedii 12.11.2006
Trzebieszów (1664,1667, 1729) - nazwa w dokumentach z tych lat - informacja z Wikipedii 12.11.2006
Trzebiszewo (1725,1732, 1778) - nazwa w dokumentach z tych lat - informacja z Wikipedii 12.11.2006

ur. w 1698 w rejonie Świebodzina lub Skwierzyny, był gospodarzem w miejscowości Trebisch (?) nad Notecią koło Skwierzyny

oo Ewa ?


dzieci: Georg


May, Josef Theodor

* Trzebiszewo k.Skwierzyny 1757-11-30, + Bledzew k.Skwierzyny 1831-10-03
Trzebiszewo k.Skwierzyny - Trebisch kr.Schwerin - wieś królewska
Bledzew k.Skwierzyny - Blesen kr.Schwerin

Josef Theodor (1757 – 1851)

obywatel i Radny

oo Bledzew k.Skwierzyny 1781-11-06 Maria Hannig


Ojciec: Georg May

Matka: Anna Blobel

dzieci: Johan


May, Józef


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Robert

Wojciech

Augustyn

Franciszek

Anna

Antoni

Teodor


May, Robert

* 1842, + 1928

oo Maria Sarbińska


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Wojciech

Józef

Augustyn

Franciszek

Anna

Antoni

Teodor


May, Roman

* Kościan 1874-01-04, + Kościan 1944-05-27, [] Kościan
Strona internetowa - "Księga Adresowa Polski - 1929" : http://www.jewishgen.org/jri-pl/bizdir/lang.pl/bd1929.htm
informacja na str.1305: Dekarz May R - pl.Wolności Kościan

Roman May Lorenzstrasse 26 Gnesen (Gniezno) , Dachdeckermeister - mistrz dekarski - zapis w "Adressbuch der Stadt Gnesen 1903-1904" str 113 ( Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa) - dopisano 15.01.2006 .Ten sam adres w "Adressbuch der Stadt Gnesen 1903-1904" str.66 (pismo gotyckie)
link do strony: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent2?id=2670&dirids=1 - dopisano 16.08.2006

"Ksiega Adresowa Polski 1928" str. 1334. Dekarz (couvreurs) May R. Pl.Wolności (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa) - dopisane 4.02.2006

Pod koniec życia stracił wzrok w lewym oku (wypadek)

Ul. Lorenzstrasse to obecnie ul. św. Wawrzyńca.


Ojciec: Wojciech May


May, Teodor


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Robert

Wojciech

Józef

Augustyn

Franciszek

Anna

Antoni


May, Wojciech

* Stare Bojanowo 1844-05-24, + Kościan 1926-02-13, [] Kościan
Dekarz
Nazwa Stare Bojanowo - Alt Boyen

Inne (drugie) imię Albert
Ślub odbył sie w kosciele parafialnym p.w. N.M.P. Wniebowziętej w Kościanie o godz.3,oo - sakramentu udzielił proboszcz Wellnitz

oo Kościan 1871-09-11


Ojciec: Franciszek May

Matka: Luise Fischer

rodzeństwo: Robert

Józef

Augustyn

Franciszek

Anna

Antoni

Teodor

dzieci: Roman


Sarbińska, Maria Magdalena

oo Robert May
Schmid, Maria

oo Josef Lewandowitz


dzieci: Maria


Werner, Susanna

* ok. 1816

oo Bledzew ok. 1833 Joannes May
Wezner, Karolina Emilia

oo Augustyn May
Utworzono programem AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).

Kreator stron internetowych - przetestuj