Pobierz pliki

Maryanna Szyszka i Wawrzyniec Wąsiński - XVIII w.

Potomkowie Maryanny Szyszki i Wawrzyńca Wąsińskiego
Potomkowie Maryanny Szyszki i Wawrzyńca Wąsińskiego

Zygmunt Wąsiński
Racławicka 9/5
49-200 Grodków
Poland
(077) 415-53-68
waszyg@interia.pl

? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filak, Łukasz

* ok. 1781
zamieszkały Kolonia Lustrowska (Lutrowska) - do sprawdzenia

oo Starokrzepice 1805-09-26 Marianna Wąsińska
Kamus, Maryanna

* ok. 1807-02
Dane na podstawie aktu urodzenia Ignacego (30.12.2011)
+ akt ślubu ( w dniu ślubu miała 17 lat i 7 m-cy)
Być może Marcyanna
Z aktu chrztu Małgorzaty wynika, że ur. w 1805
Z aktu chrtu Karoliny wynika, że ur.w 1806
Z aktu chrztu Wiktorii wynika, że ur. w 1805
slub o godz. 12,oo
świadek: Marek Wąsiński i Szymon Widera i Kacper Ligęza

oo Starokrzepice 1824-08-14 Antoni Wąsiński
Kubik, Petronella

* ok. 1799-03
Dane z mikrofilmu 2328207 (Mormoni) - 7.12.2009 Nazwisko może być Kubacka. Do sprawdzenia również data urodzenia
W innym miejscu data ur. 1804 - 15.01.2010
Ten sam mikrofilm 1797 r. dalej 1798
Z aktu ślubu wynika że ur w 1799 r.

Prawdopodobnie pochodziła (jak i rodzice) z parafii Truskolasy
Przed ślubem mieszkała u szwagra w Kostrzynie - Franciszek Łyska? (w innym miejscu tego aktu jednak Szyska - lat39) - 31.12.2011
Daty urodzenia szukać w parafii Truskolasy - 14.01.2012
W akcie chrztu Marianny zapisana jako Mękowna z dopiskiem u góry Kubikuwka
W innym zapisie również z chrztu Maryanny (w j.polskim) zapisana jako Petronella z Męków.
świadkowie: Marek Wąsiński (brat) i Wawrzyniec Krzywania (kościelny) - obaj ze Starokrzepic
Franciszek Szyszka (szwagier Petronelli, lat 39) i Michał Szyszka (lat 60) - obaj z Kostrzyny

oo Kostrzyna k. Starokrzepic 1823-06-15 Ambroży Wąsiński
Pilśniak, Marianna

* Abt..1790
z aktu ur. Jana wynika że urodzona w 1790 - 5.01.2012
urodziny kolejnego dziecka Maryanny potwierdzaja rok 1790 - 6.01.2012
z aktu ślubu (łacińskiego) wynika że ur 1789 r.

oo Starokrzepice 1809-02-05 Marek Wąsiński
Pilśniak, Regina

* Kostrzyna k. Starokrzepic 1786-09-06, + Kostrzyna k. Starokrzepic 1823-03-30
Może Pilsniak
Może 1786 lub 1788
zmarła o godz. 20,oo w Kostrzynie nr 19

Powtarza się 1788 r. przy akcie ur. Mateusza - 5.01.2012

Akt urodz. - rok 1786 - chrzestni: Wawrzyniec Korzekwa i Małgorzata Borecka 13.01.2012
wg aktu ślubu Ambroży miał 24 lata a Regina 23 lata.
ślubu udzielił ks. Benedykt Nowakowski - 16.01.2012
świadkowie: Jan Poraj i Walenty Wiecha

oo Starokrzepice 1808-02-28 Ambroży Wąsiński
Szyszka, Maryanna

* Kostrzyna k. Starokrzepic 1760-08-05, ~ Starokrzepice 1760-08-05
Może Szyszka. Marianna Szyszka (Szyszko) - skan z chrztu Ambrożego (28.05.2010)
W dokumencie: akt ślubu jako Marianna Szyszkowka z Kostrzyny (Szyszkówka?) - 11.01.2012
Data od R.Kunerta - 4.01.2012
Potwierdzone z mikrofilmu mormonów - 11.01.2012 w dokumencie jako świadek figuruje Franciszek Wąsiński - jednak zmiana na czerwiec (był lipiec)

oo Starokrzepice 1781-06-24 Wawrzyniec Wąsiński


dzieci: Barbara

Marianna

Ambroży

Marek

Franciszek

Joanna

Roch

Antoni


Wąsińska, Barbara

* Starokrzepice 1782-12-01, ~ Starokrzepice 1782-12-01, + Starokrzepice 1783-02-15
świadkowie: Michał Szyszczak (Szyszka?) i Marta Droś
W akcie urodzenia zapis: Laurenty Wąsiński alias Bugarka - 17.01.2012
W akcie zgonu ponownie Laurenty Bugarka - 5.02.2012


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Marianna

Ambroży

Marek

Franciszek

Joanna

Roch

Antoni


Wąsińska, Joanna Franciszka

* Starokrzepice 1794-08-21, + Starokrzepice 1795-09-08
Chrzestni: Klara Grzyb i Wawrzyniec Filak - 17.01.2012


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Barbara

Marianna

Ambroży

Marek

Franciszek

Roch

Antoni


Wąsińska, Marianna

* Starokrzepice 1784-03-25
W akcie urodzenia zapis: Laurenty Wąsińszczak alias Bugarka
Chrzestni: Lukasz Wąsiński i Salomea Filak - 17.01.2012

oo Starokrzepice 1805-09-26 Łukasz Filak


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Barbara

Ambroży

Marek

Franciszek

Joanna

Roch

Antoni


Wąsiński, Ambroży

* Starokrzepice 1786-12-07, ~ Starokrzepice 1786-12-07
Dane z mikrofilmu 2328207 (Mormoni) - 7.12.2009 Data ur. do sprawdzenia

Może być 1785 lub 1787

Zapowiedzi ślubu z Petronellą 18 i 25 maja 1823 r.

Chrzestni: Łukasz Wąsiński i Marianna Filączka. Data chrztu z aktu chrztu. 7.12.1786 przyjęto jako datę urodzenia. - 11.01.2012
świadkowie: Marek Wąsiński (brat) i Wawrzyniec Krzywania (kościelny) - obaj ze Starokrzepic
Franciszek Szyszka (szwagier Petronelli, lat 39) i Michał Szyszka (lat 60) - obaj z Kostrzyny
wg aktu ślubu Ambroży miał 24 lata a Regina 23 lata.
ślubu udzielił ks. Benedykt Nowakowski - 16.01.2012
świadkowie: Jan Poraj i Walenty Wiecha

oo I. Kostrzyna k. Starokrzepic 1823-06-15 Petronella Kubik, II. Starokrzepice 1808-02-28 Regina Pilśniak


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Barbara

Marianna

Marek

Franciszek

Joanna

Roch

Antoni


Wąsiński, Antoni

* Starokrzepice 1801-06-11, ~ Starokrzepice 1801-06-11
Na podstawie zapisu o zgonie Wawrzyńca Wąsińskiego - wpisane 29.10.2011
Równiez w akcie urodzenia Ignacego Wąsińskiego (30.12.2011)
Zapowiedzi 18 i 25 lipca 1824 r. (na drzwiach Domu Gminnego)
CIEKAWE - w akcie chrztu Małgorzaty z 1842 r. widnieje osobisty podpis Antoniego

Z aktu urodz.- chrzestni: Filip Korzekwa (Kożekwa) i Marianna Bala (Balina) - 12.01.2012
slub o godz. 12,oo
świadek: Marek Wąsiński i Szymon Widera i Kacper Ligęza

oo Starokrzepice 1824-08-14 Maryanna Kamus


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Barbara

Marianna

Ambroży

Marek

Franciszek

Joanna

Roch


Wąsiński, Franciszek

* Starokrzepice 1791-10-10
W akcie urodzenia: Franciscus Borg. (Franciszek Borgiasz)
Ojciec Wawrzyniec zapiasny jako Laurenty Bugarka.
Chrzestni: Wawrzyniec Filak i Magdalena Wąsińska (może z Dankowic?) -17.01.2012


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Barbara

Marianna

Ambroży

Marek

Joanna

Roch

Antoni


Wąsiński, Marek

* Starokrzepice 1789-04-25, ~ Starokrzepice 1789-04-25
dane z aktu ślubu brata Antoniego, gdzie występuje jako świadek - 31.12.2011
dane ze ślubu brata Ambrożego wskazują na date urodzenia rok 1791 - 31.12.2011
Wystepuje jako świadek przy zgłoszeniu narodzin Maryanny Wąsińskiej, córki Jędrzeja Wąsińskiego i potwierdza sie data urodzenia 1789 r. - 31.12.2011
Akt urodzenia potwierdza date 1789 r. Chrzestni: Michał Szyszka i ? Grzybowa - 11.01.2012

Jako zgłaszjący śmierć syna Jana występuje jako; Marek BUGARA - 14.01.2012

oo Starokrzepice 1809-02-05 Marianna Pilśniak


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Barbara

Marianna

Ambroży

Franciszek

Joanna

Roch

Antoni


Wąsiński, Roch

* Starokrzepice 1796-08-17, + Starokrzepice 1799-02-20
W akcie zgonu rodzice zapisani jako Laurenty i Marianna Bugara - 6.02.2012


Ojciec: Wawrzyniec Wąsiński

Matka: Maryanna Szyszka

rodzeństwo: Barbara

Marianna

Ambroży

Marek

Franciszek

Joanna

Antoni


Wąsiński, Wawrzyniec

* Starokrzepice 1765-06-01, + Starokrzepice 1824-02-16
Możliwe że Laurenty - skan z chrztu Ambrożego (28.05.2010)
Laurenty to łac. odmiana Wawrzyńca
Występuje tez w akcie przedstawionym przez Antoniego Wąsińskiego z dnia 14.08.1824 r.
Zmarł przed 1824 r. (akt zgonu w ksiegach parafii Starokrzepice - do sprawdzenia) - 31.12.2011
W lipcu 1823 roku jeszcze żył (akt ślubu Ambrożego) - 31.12.2011

Data urodzin i smierci od R.Kunerta - 4.01.2012
Śmierć zgłosili Marek Wąsiński (syn) i Łukasz Filak (zięć Wawrzyńca)
Starokrzepice 65 (w domu własnym) , godz.11,oo

Urodzony (na podstawie aktu zejścia) w 1774 r. - wg innych danych raczej mało prawdopodobne - 5.01.2012

Ogólnie jest problem z Wawrzyńcem _ z różnych źródeł wynikają różne daty. Jężeli jest to ta sama osoba to w dniu ślubu miał 16 lat. - 16.01.2012
Ojciec zapisany w akcie ur. jako Wąsik - 16.01.2012
Data od R.Kunerta - 4.01.2012
Potwierdzone z mikrofilmu mormonów - 11.01.2012 w dokumencie jako świadek figuruje Franciszek Wąsiński - jednak zmiana na czerwiec (był lipiec)

oo Starokrzepice 1781-06-24 Maryanna Szyszka


dzieci: Barbara

Marianna

Ambroży

Marek

Franciszek

Joanna

Roch

Antoni


Utworzono programem AHNENBLATT (www.ahnenblatt.com).

Kreator stron internetowych - przetestuj